Vårt ekologiska sortiment

Hjordnära är vårt ekologiska sortiment med goda och smakrika produkter av högsta kvalitet. Det är med omtanke om djuren, naturen och dig som vi tar fram produkter till Hjordnära. Vi är måna om varsam hantering i alla led från kornas betesmarker, foder och välmående till mejeriet och den färdiga produkten på ditt köksbord.

Utöver Skånemejeriers höga krav för djuromsorg följer Hjordnära även KRAV:s regler som bland annat innebär att korna uteslutande äter ekologiskt foder varav minst 60 procent är producerat på den egna gården. Läs mer om hur vi arbetar för god kohälsa här.

Vanliga frågor

Vad innebär egentligen ekologiska mejeriprodukter?

Ekologiska mejeriprodukter är framställda av mjölk som kommer från ekologiska mjölkgårdar. En ekologisk gård använder inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska kor äter GMO-fritt foder, det vill säga fodret kommer inte från genmodifierade grödor.

Skånemejeriers ekologiska kor är betande kor som sköts med god djuromsorg och hållbar utveckling. Alla bönder som levererar mjölk till Hjordnära är KRAV-certifierade. Det innebär att de måste leva upp till en lång lista med KRAVs kriterier. Tack var det har vi den stora förmånen att samarbeta med moderna, visionära bönder som arbetar på ett hållbart sätt och levererar förstklassig mjölk som blir förstklassiga produkter.

Varför är det bra med ekologiska mejeriprodukter?

Ekologiska mejeriprodukter är bra på så många sätt. De kommer från lantbruk som arbetar hållbart vilket innebär omsorg om både människor, djur och natur på lång sikt.

Hur vet jag att produkterna verkligen är ekologiska?

All mjölk som kommer till Hjordnäras mejeri kommer från KRAV-certifierade mjölkbönder. Mjölken från en KRAV-gård hålls alltid separat i de tankbilar som hämtar upp mjölken från gårdarna.

Varifrån kommer mjölken till Hjordnära?

Mjölken till Hjordnära kommer från de bönder som alltid levererat till oss men nu även från KRAV-certifierade mjölkbönder i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Totalt är det cirka 50 ekologiska gårdar som levererar mjölk till oss.

Vad innebär KRAV-märkning?

Vad som krävs för att vara en KRAV-certifierad mjölkproducent finns listat på KRAVs hemsida.

De viktigaste skillnaderna mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion är att allt foder till korna måste vara KRAV-godkänt. Minst 60 procent av fodret ska odlas på gården i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar. Ekologiskt foder produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Dessutom är stallen på ekologiska gårdar större än vad djurskyddslagen kräver. Alla djur ska gå i lösdrift, de kan alltså röra sig fritt i stallet.

Varför har ni infört skruvkork på ekoprodukterna i takåsförpackningar?

Våra konsumentundersökningar visar att majoriteten av konsumenterna föredrar skruvkork på våra ekologiska produkter. Man upplever det mer praktiskt att kunna återförsluta förpackningen med hjälp av en skruvkork. 7 av 10 konsumenter föredrar skruvkork på Hjordnäras förpackningar. Korkarna är gjorda av förnybar plast.

Vad menas med korkar av förnybar plast?

Vanliga plastkorkar är tillverkade av fossil råvara, såsom olja och naturgas.

Råvaran som används för att göra de nya plastkorkarna är förnybar, vilket innebär att den snabbt kan återskapas i naturen såsom exempelvis träd, växter med mera. Användning av förnybara råvaror vid plastframställning innebär en stor förbättring ur klimatsynpunkt.

Kvalitetsmässigt erhålls samma sorts plast – oavsett om plasten tillverkas från förnybara råvaror eller av olja och naturgas (fossila råvaror).