Kosläpp 2022

Stämmer det att Skånemejerier inte arrangerar Ko-släpp 2022 i egen regi?
Vi arrangerar inte Ko-släpp i egen regi under 2022. Fem av våra mjölkleverantörer kommer att arrangera egna Ko-släpp och de stöttar vi genom att bidra med mejeriprodukter.

Varför arrangerar ni inte Ko-släpp?
God djuromsorg är grunden i allt vi gör och är därför otroligt viktigt för oss – varje dag, året om! Våra kor går ute 33 dagar mer än de lagstadgade fyra månaderna i södra Sverige. Det är mest av alla mejerier i Sverige, men vi vill inte göra ett jippo av att korna går på bete. Vi upplever att Ko-släpp har blivit ett jippo och leder tankarna till att korna inte skulle ha det lika bra inomhus. Detta tycker vi ger fel signal.

På gårdarna som levererar vår mjölk är 90 procent av korna i lösdrift. Det betyder att de går lösa inomhus under stallsäsongen och kan röra sig fritt mellan liggbås, foder­bord, vattenkar och mjölkning. Genomsnittet för lösdrift för alla mejerier ligger på 76%

Vi värnar om det fria betandet för våra kor men tycker inte att man ska göra ett jippo av det. Det milda klimatet i södra Sverige gör redan att våra kor kan få en längre utevistelse under sommarhalvåret, och vi vet att det fria betandet är en dokumenterat avgörande faktor för kornas välmående. Skånemejeriers kor går ute 33 dagar mer än de lagstadgade fyra månaderna i södra Sverige. Detta värnar vi om.

Våra mjölkbönders arbete bygger på en kombination av formella kunskaper och praktiska erfarenheter. Med en väl intränad observationsförmåga kan bönderna varje dag förvissa sig om att djuren mår bra. Idag har man även stor hjälp av digitala lösningar som ger löpande information om hur varje individ mjölkar, äter, dricker och rör på sig. Vi på Skånemejerier är stolta över våra mjölkleverantörers fantastiska arbete – året runt – och vill inte bidra till en felaktig bild att korna endast skulle ha det bra när de går på bete.

Tycker ni inte att det är viktigt att visa upp mjölkböndernas arbete på ett transparent vis?
Det tycker vi absolut. Det här året är vi väldigt glada över att återigen kunna ha besöksgårdar. Sju stycken gårdar runtom i Skåne (och södra Sverige) visar upp sin fantastiska verksamhet. Det känns så positivt efter pandemin att kunna låta skolbarn mellan 4-16 år få uppleva livet på en mjölkgård, komma nära djuren och se var mjölken kommer ifrån. De gårdar som kommer att vara besöksgårdar 2022 finns på vår hemsida och man bokar besök direkt med gården.

Hur ser ni på att en del mjölkbönder arrangerar Ko-släpp i egen regi utan er medverkan?
Våra mjölkbönder driver sina gårdar som egna före­tag (som samarbetar i leverantörsorganisationen Skånemejerier ekonomisk förening) och bestämmer själva om de vill arrangera egna Ko-släpp. Vi har bestämt oss för att bidra med mejeriprodukter som delas ut vid dessa Ko-släpp. Totalt är det 3 gårdar som kommer att arrangera egna Ko-släpp.

Kommer ni att arrangera Ko-släpp i framtiden?
Det har vi inte bestämt ännu. Just nu har vi fattat beslut om att inte arrangerar Ko-släpp 2022.

Korna i naturens tjänst
Ansvar från gård till konsument
Svensk mjölk är klimatsmart
Det här kan du göra