Korna i naturens tjänst

Betande kor bidrar till våra öppna landskap och vår biologiska mångfald. Om det inte vore för betesmarkerna skulle stora delar av våra marker helt enkelt växa igen. När korna betar på ängar och hagar hjälper de till att bevara en stor artrikedom av gräs och örter, som i sin tur ger en stor mångfald av insekter, som i sin tur är mat till många fågelarter. Enligt Världsnaturfonden WWF är en kvadratmeter av naturbetesmark lika artrik som en kvadratmeter regnskog.

Betesmarker binder också kol i jorden, vilket i sig är bra för klimatet. Det är dessutom effektiv resursanvändning, eftersom gräs kan växa i landskap som inte lämpar sig för odling av mat till människor. Genom att på ett smart sätt kombinera produktionen av vegetabiliska livsmedel med omsorgsfull djurhållning kan vi få ett jordbruk som är både lönsamt och hållbart.

Hållbarhetsarbetet

Hållbar utveckling är en central del av Skånemejeriers arbete och genomsyrar hela företagets verksamhet.
Du kan läsa vidare om vår hållbarhetsarbete på vår företagssajt och i vår hållbarhetsrapport.

Företagets hållbarhetsarbete
Kosläpp
Svensk mjölk är klimatsmart
Ansvar från gård till konsument
Det här kan du göra