Vårt hållbarhetsarbete

Betande kor spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden i våra landskap. Vår svenska mjölk utmärker sig dessutom med en låg klimatpåverkan.

Om det inte vore för betesmarkerna skulle stora delar av våra marker helt enkelt växa igen. När korna betar på ängar och hagar hjälper de till att bevara en stor artrikedom av gräs och örter, som i sin tur ger en stor mångfald av insekter, som i sin tur är mat till många fågelarter. Enligt Världsnaturfonden WWF är en kvadratmeter av naturbetesmark lika artrik som en kvadratmeter regnskog.

Betesmarker binder också kol i jorden, vilket i sig är bra för klimatet. Det är dessutom effektiv resursanvändning, eftersom gräs kan växa i landskap som inte lämpar sig för odling av mat till människor. Genom att på ett smart sätt kombinera produktionen av vegetabiliska livsmedel med omsorgsfull djurhållning kan vi få ett jordbruk som är både lönsamt och hållbart.

60% mindre klimatavtryck för svensk mjölk

När man jämför klimatavtryck för olika varor talar man ofta om koldioxidekvivalenter. Det är en sammanräkning av hur mycket växthusgaser som allt från råvaruproduktion till paketering ger för ett kilo färdig produkt. För mejerivaror kommer merparten av klimatavtrycket från mjölkgårdarna.


Här kan man konstatera att klimatavtrycket för vår svenska mjölk är 60 procent mindre än det globala genomsnittet*. Det beror bland annat på våra produktiva betesmarker och vår goda djuromsorg.

I klimatdebatten tycker vi på Skånemejerier också att man bör väga in vilka positiva värden som finns i det vi konsumerar. Näring i form av energi, vitaminer och mineraler är något som vi människor behöver för att överleva – och det finns det naturligt gott om i våra mejeriprodukter.

Källa: FAO (2019) Climate change and the global dairy cattle sector. Datan är beräknad av LRF Mjölk 2019.

Vårt ekologiska sortiment
Ansvar från gård till konsument
Det här kan du göra
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling är en central del av Skånemejeriers arbete och genomsyrar hela företagets verksamhet.
Du kan läsa vidare om vår hållbarhetsarbete på vår företagssajt och i vår hållbarhetsrapport.

Skånemejeriers hållbarhetsarbete