Vårt ekologiska sortiment

När vi lanserade ”Mjölk från Gröna Gården” 1992 var det bara fyra av Skånemejeriers gårdar som bedrev ekologisk produktion. När konsumenternas intresse sedan växte kunde de ekologiska gårdarna bli fler och fler – och idag är ett fyrtiotal av våra ca 300 mjölkleverantörer KRAV-certifierade. Vårt ekologiska sortiment har vi samlat under varumärket Hjordnära.

Med extra omsorg för djur och natur

När du väljer Skånemejeriers ekologiska produkter är du med och stöder ett jordbruk som anstränger sig lite utöver det vanliga. Mjölken till vårt ekologiska sortiment Hjordnära kommer från omkring 40 gårdar i Skåne och södra Sverige. Gårdarna arbetar efter samma höga krav på djuromsorg som alla Skånemejeriers mjölkleverantörer, och med vårt milda klimat kan djuren vara utomhus en större del av året. Utöver detta måste gårdarna uppfylla kriterierna som gäller för KRAV-certifiering.

Ekologiskt foder från den egna gården

Endast ekologiskt foder får ges till korna på de KRAV-certifierade gårdarna. Merparten av fodret, minst 60 procent, ska odlas på den egna gården eller i dess närhet, och djuren ska ha fri tillgång till grovfoder av hög kvalitet. Strävan efter ett naturligt kretslopp är en central tanke i ekologisk produktion och enbart naturlig gödsel som djur och växter lämnar efter sig får användas som gödning för att berika jorden och producera bättre foder. Gräs och klövervall som odlas som grovfoder har långa rötter som bidrar till kolinlagring i marken och ger en bördig och levande jord.

Renare vatten och större biologisk mångfald

Inga naturfrämmande bekämpningsmedel får användas i foderproduktionen på de KRAV-certifierade gårdarna, och det gynnar livet både i och ovanför jorden. Genom att avstå naturfrämmande bekämpningsmedel undviker man också utsläpp till grundvatten och vattendrag. De ekologiska gårdarna kan enligt KRAV ha så mycket som 50 procent fler arter av växter och pollinerare, så att välja ekologisk mjölk är positivt för den biologiska mångfalden.

Förpackningar med lägre klimatpåverkan

Hjordnäras bruna förpackning orsakar mindre klimatpåverkan tack vare en lägre vikt och en mer skonsam tillverkningsprocess. Förpackningen är certifierad Carbon Neutral genom stöd till projekt som kompenserar för de utsläpp som uppstår i de olika stadierna av tillverkningsprocessen.

På förpackningarna till vår ekologiska mjölk har vi tagit bort plastkorken, vilket minskar den totala mängden plast och underlättar återvinningen.

Ansvar från gård till konsument
Vårt hållbarhetsarbete
Det här kan du göra