Tävlingsvillkor recepttävling 2022

Jag godkänner villkoren för tävlingen och hanteringen av mina uppgifter enligt nedan:

Genom att delta i tävlingen på Skånemejerier Försäljning AB:s hemsida, www.skanemejerier.se/jultips godkänner du tävlingens aktuella villkor. Ansvarig för denna tävling är Skånemejerier Försäljning AB. Tävlingen är för vuxna över 18 år.

Bidrag, i form av julrecept innehållandes mjölkprodukter, ska ha kommit Skånemejerier Försäljning AB tillhanda via tävlingsformuläret på www.skanemejerier.se/jultips senast den 15 december 2022 och Skånemejerier Försäljning AB förbehåller sig rätten att fritt utse vinnare. Det är ej möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan premie. Femtio (50) personer vinner vars ett exemplar av Tina Nordströms kokbok ”Käka gott månad efter månad” till ett värde av 299 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Tävlingen pågår under perioden 11 november 2022 – 15 december 2022. Skånemejerier Försäljning AB utser vinnare löpande. Vinnare kontaktas via e-post.

Anställda vid Skånemejerier Försäljning AB eller deras anhöriga kan inte delta i tävlingen.

Genom att delta i tävlingen godkänner du som vinnare att ditt namn och bidrag publiceras på www.skanemejerier.se/jultips. Skånemejerier Försäljning AB ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Skånemejerier Försäljning AB förbehåller sig rätten att när som avbryta tävlingen. Skånemejerier Försäljning AB tar inget ansvar för eventuellt förkomna vinstpremier eller för vinstpremiens beskaffenhet vid leverans.

Hantering av personuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Skånemejerier Försäljning AB, Box 7025, SE 200 42 Malmö. Genom att du deltar i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och adress, sparas och används för genomförande av tävlingen, kontakt och leverans kopplat till tävlingen eller kopplat till publicering/visning av tävlingsbidrag också efter avslutad tävling.

Endast berättigade anställda hos Skånemejerier Försäljning AB kommer att behandla insamlade personuppgifter och bolaget vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och raderas efter avslutad tävling om du inte är en av de vinnare som vars tävlingsbidrag publiceras. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används samt begära att uppgifterna rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

För ytterligare information om vår behandling av personuppgifter, se Skånemejerier-gruppens integritetspolicy https://foretag.skanemejerier.se/integritetspolicy/

Har du frågor kring hur Skånemejerier Försäljning AB hanterar personuppgifter, hör av dig till dataprivacy@skanemejerier.se