Hela Skåne Blommar - ett samarbetsprojekt för gladare pollinatörer

Betande kor ger inte bara god mjölk, de gör även gott för den biologiska mångfalden. Betesmarkerna har en stor artrikedom och utan dem skulle stora delar av landsbygden växa igen. Men det finns mer att göra.

Skånemejerier är tillsammans med skånska lantbrukare en del av Hela Skåne Blommar. Ett projekt som förra året bidrog till att lantbrukarna sådde blommor på 600 km av sina åkerkanter och i år är målet ännu högre. Mer blommor innebär gladare pollinerande insekter, större bidrag till fåglarnas vintermat – och ett vackrare landskap.

Läs mer på Hela Skåne BlommarSkånemejerier, Pressmeddelande: Hela Skåne BlommarLäs mer om Skånemejeriers hållbarhetsarbete