Ansvar från gård till konsument

När du står vid mejerikylen i butiken tänker du kanske mest på vad du behöver till frukost och middag. Vad som inte syns på förpackningarna är hela den kedja av arbete som ligger bakom något så till synes enkelt som en liter mjölk. Här är några exempel på hur vi arbetar med klimat och miljö, hela vägen från mjölkgården och hem till dig.

Det här kan du göra

På mjölkgården

Mjölken till Skånemejeriers produkter kommer från drygt 300 gårdar i Skåne och södra Sverige. Gemensamt för dem alla är att de dag efter dag, året om, arbetar med kornas hälsa och välmående i fokus. Om korna mår bra, då blir också mjölken bra.

  • Mildare klimat än norrut = längre utevistelse 100 % GMO-fritt foder
  • Gårdscertifiering genom extern part
  • Kvalitetssäkring genom ISO 9001

På mejeriet

När mjölkråvaran kommit till mejeriet gör vi så lite som möjligt med den – eller rättare sagt: bara det som krävs för att du ska få en god, hälsosam och säker produkt, med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • 98 % förnybar energi på mejerierna
  • Skåne Stadsmission tar emot överskottsprodukter
  • Vassle tas tillvara för djurfoder och proteinpulver
  • Avfall blir till biogas

Förpackningar

Den främsta uppgiften för våra förpackningar är att skydda och bevara innehållet. Längre hållbarhet bidrar till mindre matsvinn. Vårt mest använda förpackningsmaterial är kartong som tillverkas av förnyelsebar svensk skog.
Nyckeltal förpackningar: 96 % material återvinningsbart – mål 100 % till 2025, 80 % förnyelsebart – mål 100 procent till 2030.
Ett smart exempel: Kartongflaskorna till vår drickyoghurt är gjorda av förnybar råvara. Att de dessutom väger 40 % mindre än traditionella plastflaskor minskar klimatpåverkan ytterligare.

Transporter

Övergången till fossilfria drivmedel är en avgörande faktor för att minska de globala koldioxidutsläppen. Skånemejeriers mål är 100 % fossilfria transporter år 2025 och redan idag har vi nått 91 %.

  • HVO ersätter diesel i lastbilarna – 90 % mindre utsläpp
  • Endast certifierat palmeoljefri HVO
  • Optimering av rutter och lastning
Läs mer om vår del i kedjan