Svensk mjölk är klimatsmart

Betande kor spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden i våra landskap. Vår svenska mjölk utmärker sig dessutom med en låg klimatpåverkan. Låt oss berätta lite mer!

När man jämför klimatavtryck för olika varor talar man ofta om koldioxidekvivalenter. Det är en sammanräkning av hur mycket växthusgaser som allt från råvaruproduktion till paketering ger för ett kilo färdig produkt. För mejerivaror kommer merparten av klimatavtrycket från mjölkgårdarna.
Här kan man konstatera att klimatavtrycket för vår svenska mjölk är 60 procent mindre än det globala genomsnittet*. Det beror bland annat på våra produktiva betesmarker och vår goda djuromsorg. Sett ur ett större perspektiv, står mjölkproduktionen för 4 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, att till exempel jämföra med transporter som står för 32 procent.

I klimatdebatten tycker vi på Skånemejerier också att man bör väga in vilka positiva värden som finns i det vi konsumerar. Näring i form av energi, vitaminer och mineraler är något som vi människor behöver för att överleva – och det finns det naturligt gott om i våra mejeriprodukter.

Källa: FAO (2019) Climate change and the global dairy cattle sector. Datan är beräknad av LRF Mjölk 2019.

Ansvar från gård till konsument
Korna i naturens tjänst
Det här kan du göra
Kosläpp