Naturen

Anmäl dig till Kartongmatchen

Kartongmatchen är en tävling för Sveriges skolbarn, och är ett samarbete mellan Tetra Pak och WWF Världsnaturfonden.

Kalvin är vår ambassadör för återvinning av dryckeskartonger. Han har hjälpt till att inspirera förskolor och skolor över hela landet för att öka återvinningen genom åren, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 (Hållbar konsumtion). Även i år har vi en tävling där man kan vinna finna priser. Mer information om anmälan finns på Kartongmatchens hemsida: https://kartongmatchen.se/

Vi ser fram emot att se alla kreativa tävlingsbidrag!

Vår Miljöpolicy

Skånemejerier strävar efter att på bästa sätt verka för en hållbar miljö när det gäller att tillhandahålla säkra och marknadsledande livsmedel. I vår strävan, som kännetecknas av sunt förnuft och hållbar utveckling, ingår att systematiskt minska vår miljöpåverkan och ständigt förbättras.

Här hittar du vår miljöpolicy på svenska, och på engelska.

Ansvarsfullt producerad soja

Vi är stolta medlemmar i den svenska Sojadialogen, vilket betyder att vi åtar oss att använda 100 procent ansvarsfullt producerad soja i samband med våra produkter.

Soja används huvudsakligen som djurfoder och bidrar indirekt till en belastning på miljön. Samtidigt bidrar sojaproduktionen med ekonomisk tillväxt i många länder och därför är det viktigt att hitta sätt att producera soja med fokus på social välfärd, mänskliga rättigheter, den biologiska mångfalden och samtidigt förhindra skövling av skog.

Skånemejerier har skrivit under Sojadialogen och kräver därmed att endast ansvarsfullt producerad soja används på våra svenska gårdar. Det är dock svårt att göra detsamma på gårdar i utlandet för de produkter vi importerar. Med hjälp av Soy4Brands köper vi därför certifikat som motsvarar den mängd soja som används. När vi köper certifikat blir investeringen strategiskt placerad för bästa möjliga resultat vad gäller regional utveckling, och ger även bra inblick i de gårdar som pengarna går till. Det tycker vi är viktigt.

Minskat koldioxidutsläpp med 50 % – ett miljömål vi redan har uppnått

Att minska behovet av fossila bränslen är ett långsiktigt miljömål hos oss. Ett miljömål som vi redan har uppnått är att minska de relativa koldioxidutsläppen från produktionen med 50 % till 2020, jämfört med 2010. Med relativa menar vi utsläppen i förhållande till mängderna vi producerar.
De senaste 4 åren har vi uppnått en minskning med 66 % tack vare satsningar på förnybar energi, både i form av grön el från vattenkraft och förnybara bränslen som biogas och skogsflis. För att uppnå energibesparingar har vi både större och mindre projekt, allt ifrån att installera mätare för bättre energiuppföljning till nya moderna disksystem.

Trailers drivna på 100 % förnybart bränsle

I början av 2016 började våra dieselbilar att tanka HVO på Malmömejeriet, ett till 100 procent förnyelsebart dieseldrivmedel.  HVOn används både i bilarna som hämtar mjölkråvara på gårdarna och de som distribuerar till butikerna runtom i Sverige. Koldioxidreduktionen som uppnås är hela 88 procent jämfört med fossil diesel. HVO-dieseln på Malmömejeriet är dessutom fri från palmolja och dess restprodukter. Bytet till HVO innebär stora minskningar i utsläpp för våra fordonstransporter och ger oss en god skjuts i arbetet mot målet att minska våra totala relativa utsläpp med 30% till 2020, jämfört med 2010.

Förpackningsalternativ som är bättre för miljön

Vi arbetar kontinuerligt med att minska mängden förpackningsmaterial och välja material som belastar miljön så lite som möjligt. Förpackningen av våra produkter ska ske med största respekt för naturen, samtidigt som den uppfyller sin funktionalitet och de behov som våra konsumenter har. Förpackningen bör vara lätt att tömma och återvinna.

Våra kartongförpackningar är till största delen gjorda av förnybart material – papper. Förpackningar tillverkade av råvara från skogen är ett utmärkt miljöval eftersom trä utgör en råvaruresurs som kan användas samtidigt som den återskapas av naturen. Men för att skogen ska ha tid att återhämta sig måste den hanteras varsamt och med respekt för naturens växt- och djurliv förstås.

Under 2015 och 2016 gick vi över till förnybar plast i ett flertal av våra förpackningar:

      • Korken på Bravo Eko och Bravo i tvålitersförpackning ersattes med en förnybar skruvkork, gjord av bioetanol från sockerrör.
      • Förnybar skruvkork infördes på Hjordnära ekologisk mjölk.
      • Åsens mjölk i förpackning om 0,9 liter lanserades i förnybart material av bioetanol från sockerrör

Skruvkork i bioplats

Vi återvinner de produkter som inte sålts i butik

Produkter som inte sålts i butik körs tillbaka till våra mejerier. På mejeriet töms innehållet och förpackningarna går till materialåtervinning. Innehållet blir antingen djurfoder eller så används det för att producera biogas, som exempelvis våra gasdrivna distributionsbilar kan köras på. Som ett kretslopp ungefär!