Djuren

Våra bönders kor är friska kor

Det är ett ständigt arbete med att se till att korna har det bra, såväl ute som inne. De behöver sitt foder, sitt vatten och kunna ligga ner skönt och torrt. Allt detta görs varje dag hela året av våra mjölkbönder och deras anställda.

I Sverige har vi en djurskyddslag som är till för att måna om våra djur, stora som små. Det är dessutom sedan länge förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte, det vill säga man får inte ge antibiotika till friska djur. I Sverige används väldigt lite antibiotika jämfört med andra länder. Vi har faktiskt lägst användning inom hela EU visar statistik från Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vill du läsa mer om vårt arbete med djuromsorg? Läs vår djuromsorgspolicy eller besök kohälsa.se. Se gärna vår webbserie om Familjen Sjöland för att få bättre inblick i arbetet med god djuromsorg.

Bete och GMO-fritt foder

I Sverige har vi en lag som säger att alla kor ska få gå ute på bete, vilket är unikt i jämförelse med andra länder i Europa. Att mjölkkorna kan röra sig fritt bidrar till ökat välmående. Under sommarmånaderna går alla kor på bete där de kan njuta av varandras sällskap och fri rörelse. Det milda klimatet i södra Sverige leder dessutom också till att mjölkkorna i södra Sverige kan gå ute längre än korna norrut.

Våra mjölkbönders kor får GMO-fritt foder, det är alltså inte genmanipulerat. Foderanalyser görs efter varje säsong och utförs för att ta reda på näringsinnehållet i fodret. Med hjälp av foderanalyserna blir mjölkkornas fodersammansättning välbalanserad.

Vi är det största mejeriet med tredjepartscertifierade gårdar

Förutom att vi årligen utför egenkontroller på varje gård så har vi även valt att låta ett utomstående företag certifiera alla våra gårdar. Skånemejerier är det största mejeriet i Sverige som har tredjecertifierade gårdar. Att ha tredjepartscertifiering är tryggt både för konsumenterna och för oss. Genom den externa kontrollen kan vi alltid vara säkra på att vi har bästa tänkbara råvara att göra exempelvis ost, fil, yoghurt och grädde av.

Ekologiska mjölkgårdar

Vårt ekologiska sortiment heter Hjordnära och de ca 50 gårdar som levererar till Hjordnära är certifierade enligt KRAV. Det innebär att korna äter KRAV-märkt foder som odlas utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Dessutom måste minst 60 procent av fodret vara lokalt producerat, oftast är det från den egna gården. För mjölkbonden tar det två till tre år att gå över till ekologisk mjölkproduktion. Det är ett åtagande som inbegriper alltifrån växtodling, djurhållningen till själva mjölkhanteringen.