Dig

Vi har fokus på hälsosamma produkter

Hälsoprodukter är ett stort fokus hos oss. Vi har märkt ett ökat intresse för produkter med hög halt protein och har därför valt att fortsätta utvecklingen av dessa. Under de senaste två åren har vi kommit ut med 30 nya kvargprodukter och under 2015 skedde stora investeringar på mejeriet i Malmö för att där kunna tillverka kvarg av svensk mjölkråvara. Vi ser i flera konsumentundersökningar även en ökad efterfrågan på produkter med mindre eller inget tillsatt socker. Hösten 2015 lanserade vi därför ett nytt sortiment, LC+ (Low Carb – High Protein), med produkter som innehåller max 3 procent kolhydrater samt extra protein.

Vi strävar efter att tillverka och utveckla så naturliga produkter som möjligt, med ett bra näringsinnehåll. Det betyder bland annat att vi inte använder härdade fetter eller GMO-framställda ingredienser. Innehållet av tillsatser med E-nummer är begränsat och alla ingredienser anges på förpackningen. Allergener identifieras enligt uppdaterade listor så det inte ska råda någon tveksamhet om vad produkten innehåller.

Vi kontrollerar och följer upp våra leverantörer

Respekt för mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter, miljöhänsyn och ett sunt uppträdande av företagen blir en allt viktigare faktor när konsumenterna väljer vilka varor de köper. För att möta dessa krav har vi en omfattande inköpsstandard som riktar sig till våra leverantörer. Vi följer upp våra leverantörer utfrån detaljerade kvalitetsfaktorer av olika slag som produktsäkerhet, miljö-, etiska och sociala aspekter.

Vi engagerar oss i samhället

Att vara engagerad i det omgivande samhället är betydelsefullt för ett företag som Skånemejerier. Vi vill bygga långsiktiga relationer med människor, företag, organisationer och skolor. Detta för att bidra till att utveckla samhället, hela vägen från mjölkgården till konsumenten.

Våra gårdar

Många konsumenter vill veta var och av vem mjölken på frukostbordet har producerats. Du kan spåra mjölken genom att ange datumkoden på mjölkförpackningen. Då får du presenterat med text och bilder vilka gårdar som levererat mjölken i just din förpackning.

Du kan också besöka de evenemang som vi har tillsammans med våra mjölkbönder. Tusentals nyfikna människor besöker årligen bönderna under vårens populära kosläpp. Skolklasser kan också göra studiebesök på våra ”Besöksgårdar”.

Kalvinknatet

Kalvin är en av Skånemejeriers viktigaste medarbetare. Sedan 1998 har han speglat Skånemejeriers allra godaste sidor. Kalvin är en glad symbol för god hälsa, rörelse och livslust. Kalvinknatet är ett lopp för barn som vi har anordnat sedan 2002. Syftet är att uppmana barn att röra på sig på ett lekfullt sätt. Alla kan vara med och alla löpare får en funktionströja och medalj. Tävlingen arrangeras i samarbete med Malmö allmänna idrottsförening, MAI, och lokala friidrottsklubbar.

År 2017 deltog 30 000 barn, från förskoleklass upp till årskurs 5. Med tanke på att det är en familjefest så når vi uppemot 90 000 personer med budskapet om vikten att röra på sig. Överskottet går oavkortat till idrottsklubbarnas ungdomsverksamhet. År 2017 knatade barnen in över en miljon kronor till ungas friidrottande.