Information med anledning av covid-19

Skånemejerier tar spridningen av coronaviruset covid-19 på stort allvar. Vi arbetar aktivt för att begränsa konsekvenserna i vår verksamhet, och för att skydda våra anställda från smittspridning.

Vi har i nuläget inga produktionsproblem. Våra fabriker producerar som vanligt och vi har inte några störningar kopplat till leveranser av råvaror eller andra komponenter från våra leverantörer. Situationen förändras ständigt, så uppdateringar kan komma längre fram. Vi ber om förståelse för det.

Vi har vidtagit flera försiktighetsåtgärder i våra verksamheter:

  • Vi har kontinuerligt informerat och påmint våra medarbetare om de hygienrutiner som rekommenderas för att undvika smittspridning, t.ex. att tvätta händerna ofta, använda handsprit, inte skaka hand, hålla avstånd och att stanna hemma vid sjukdomssymptom.
  • Vi har stoppat tjänsteresor, externa besök och alla planerade evenemang som inte är kritiska för produktion och leveranser. Externa besökare måste fylla i en hälsodeklaration innan sitt besök, och får inte komma in på våra kontor eller anläggningar om de vistats i riskområde.
  • Vi har minimerat antal fysiska möten, även interna sådana, och använder istället telefon eller Skype.
  • För medarbetare som vistats i röd zon (i såväl tjänst som privat) gäller obligatorisk karantän i 14 dagar efter hemkomst. Den som befunnit sig utanför Sveriges gränser, oavsett var, ombeds vara vaksam på sin egen hälsa under 14 dagar efter hemkomst. Detta innebär att kontrollera sin kroppstemperatur två gånger om dagen och vara vaksam på följande symptom: feber, hosta och andningsbesvär. Medarbetaren ombeds även hålla sig uppdaterad om hälsotillståndet hos andra personer som deltagit i resan.

Finns det risk att coronaviruset sprids via livsmedel?

Europeiska smittskyddsmyndigheten och svenska Livsmedelsverket har gjort en riskbedömning med anledning av COVID-19. Deras slutsats är att det inte finns något som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel. Vi rekommenderar oroliga konsumenter att besöka Livsmedelsverkets hemsida för att läsa mer.

Vi följer vaksamt svenska myndigheters uppdateringar och rekommendationer, och kommer att uppdatera om situationen förändras. Har du frågor får ni gärna vända er till er vår konsumentkontakt.

 

Senast uppdaterad: 2020-03-18