Fakta om gården
Antal kor: 42 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Hjordnäras Yoghurt

Stig Larsson, Perstorp

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1994

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med djur. Att följa årstidernas alla skiftningar.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Byggt lösdriftsstall för ungdjuren. En höj- och sänkbar djurtransportvagn.