Fakta om gården
Antal kor: 75 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Höns
Favoritmejeriprodukt: Allerum Prästost

Leif Djurberg, Kyrkebolet

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1974

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med korna och se till att de mår bra.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt robotstall.