Fakta om gården
Antal kor: 75 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar och hästar
Favoritmejeriprodukt: Hjordnäras Prästost, Hjordnära och Skånemejeriers Yoghurt.

Annika, Fredrik, Sandra, Sara och Markus Fröjd, Sventorp Lunden

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1999

Vad är det bästa med att vara bonde?
Det är att få jobba med djur och växtodling samt att följa årstiderna. Även att seminera korna och följa kalven till färdig mjölkko.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Lösdriftsstall och djurtransportvagn