Fakta om gården
Antal kor: 140 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: 3 st
Övriga djur: Katter, hundar
Favoritmejeriprodukt: Blåbärsfil

Per-Olof Lavesson och Paula Zieger, Br Lavesson AB

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1989

Vad är det bästa med att vara bonde?
Omväxlande arbete som greppar många yrkesgrupper

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt lösdriftsstall, bra och näringsrik mat