Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund och katter
Favoritmejeriprodukt:

Lars Andersson

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1986

Vad är det bästa med att vara bonde?
Man blir kunnig inom många yrkesgrupper

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Lösdriftsstall