Fakta om gården
Antal kor: 100 st
Producerad mjölk/år: 700 000 kg mjölk
Antal traktorer: 3 st
Övriga djur: Hundar, katter
Favoritmejeriprodukt: Prästost

Christer Alfredsson, Karlshälla gård

Här på Karlshälla gård bor jag Agneta tillsammans med min man Christer. Förut bodde vi på en gård i Unslunda och hade 30 kor. Det var Christers föräldragård som vi tog över 1978. År 2001 köpte vi Karlshälla gård och idag har vi ca 100 kor här. Vi har också ca 150 kalvar och kvigor. Jag och Christer har varit tillsammans i drygt 40 år. När vi träffades var jag bara 15 år och Christer var 21. Vi delar jordbruksintresset och lägger mycket tid på gården tillsammans. Men jag är också arbetsledare för hemtjänsten i Tomelilla på 75 % så det är Christer som ansvarar för driften här på gården. Korna går ute nästan dygnet runt och får gå in och ut som de vill. Utevistelsen är nästan det viktigaste för både ben och välmående – det stärker djuren! Varje morgon och kväll hämtas alla in samtidigt och då hjälper våra hundar till vilket förenklar hämtningen. Christer är aktiv i ”ko-ringen” här i området. Där träffas mjölkbönder för att utbyta erfarenheter och få information inom mjölkproduktion och växtodling. Vi har tre döttrar, Annelie, Carolina och Viola och en son, Eddie. Eddie har alltid vetat att han ska bli bonde och har läst på Skurups lantbruksskola och jobbar idag heltid här på gården. Två av döttrarna har barn som vi ofta får besök av. Max som är 8 år är här minst två gånger i månaden och är väldigt intresserad av jordbruk och älskar att vara med oss bland korna.