Fakta om gården
Antal kor: 60 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar och kaniner
Favoritmejeriprodukt: Blåbärsyoghurt

Anders Lindholm och Cecilia Olsson, Knallegården

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1991

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med djur och reglera sin egen arbetstid

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Våra nybyggda stall med lösdrift