Fakta om gården
Antal kor: 100 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Leif och Monica Anderson, Villansro

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1991

Vad är det bästa med att vara bonde?
Friheten att få styra sin egen arbetsdag, det är ett mycket varierande arbete

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Vi byggde ut stallet och byggde även ett robotstall