Fakta om gården
Antal kor: 145 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hästar, katter, hundar
Favoritmejeriprodukt: Allerum prästost

Johnny och Åsa Mårtensson, Rödjelund

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1994

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med djur, att leva med årstiderna och nära naturen

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Vårt nya robotstall