Fakta om gården
Antal kor: 130 st
Producerad mjölk/år: 1 200 000 kg mjölk
Antal traktorer: 30 st
Övriga djur: Köttkor, hästar, får, grisar.
Favoritmejeriprodukt: -

Bollerups Lantbruksinstitut

Bollerup är en lantbruksskola med gamla anor. Här undervisas ungefär 300 gymnasieelever. Eleverna kan välja mellan två gymnasieprogram med olika inriktning, hästinriktning eller jordbruksinriktning. Man kan i kombination med dessa program även få naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig kompetens. Här finns också en fyraårig yrkesutbildning. Alla elever bor på internat på skolan. Eleverna hjälper till med djuren två till tre dagar i veckan. Några är i kostallet och några i svinstallet. De dagar de jobbar börjar de kl. 6 på morgonen och slutar kl. 3 på eftermiddagen. Under första året här tar de också traktorkörkort.

Grundpelarna på gården är mjölkproduktionen och växtodlingen. Vi har två stycken robotar och jobbar i ett system som kallas fri kotrafik. Här får korna gå och mjölka precis när de själva vill. Huvuddelen av besättningen är svarta Holstein kor. Här på skolan lär vi ut vikten av att ha bra djurhälsa, hygien och att mjölken håller god kvalitet.

Med på bilden är ladugårdsförman Roger Mårtensson.

Vill ni veta mer om skolan gå in på www.bollerup.se