Fakta om gården
Antal kor: 120 st
Producerad mjölk/år: 1 400 000 kg mjölk
Antal traktorer: 5 st
Övriga djur: Hund
Favoritmejeriprodukt: Proviva

Thomas och Mats Larsson, Matho Lantbruk AB, Vanstad Kommungård

Vi som driver gården heter Thomas och Mats. Vi är bröder och driver egentligen två gårdar. Men det är på denna som vi har mjölkkor. Vi har ca 120 kor som går i lösdrift och de mjölkas med robot.
Vi har en anställd till vår hjälp. Vi är tredje generationen som driver den andra gården. Förutom mjölkproduktion föder vi också upp slaktkycklingar.
Vi har ett stort gemensamt intresse som är jakt. På gården finns också en hund som heter Seb.