Fakta om gården
Antal kor: 125 st
Producerad mjölk/år: 1 100 000 kg mjölk
Antal traktorer: 3 st
Övriga djur: -
Favoritmejeriprodukt: Yoghurt, Bravojuice

Kjell Månsson

Kjell Månsson driver sin gård i andra generationen. Till hjälp har han två heltidsanställda och en på halvtid. På gården odlas det en hel del, bland annat korn, vete, rågvete, raps och vall. Korna äter en fullfodermix bestående av gräsensilage, Hp-massa, halm, vete, korn, proteinfoder och mineraler.  Kjell brukar 250 hektar mark, inklusive betesmark. Han föder också upp tjurar, en del för slakt och en del säljs som livkalvar. På fritiden sysslar han gärna med att reparera maskiner.