Fakta om gården
Antal kor: 110 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Filmjölk och ost

John Olsson, Bästet Vollsjö

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1988

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få lov att producera livsmedel, uppleva alla årstiderna, att få vara sin egen företagare

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Kreatursvagn, ett enkelt och bra att transportera våra djur på