Fakta om gården
Antal kor: 45 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Prästost och yoghurt blåbär

Kent Joneby, Tengelsåkra

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 2011

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att vara nära naturen, arbetet är fysiskt bra för kroppen med

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Lång utevistelse för alla djur