Fakta om gården
Antal kor: 150 st
Producerad mjölk/år: 1 200 000 kg mjölk
Antal traktorer: 6 st
Övriga djur: katter
Favoritmejeriprodukt: Prästost

Harald Johansson, Stigdala

Jag som har gården Stigdala heter Harald. Jag driver gården tillsammans med min fru Clary och vår son Jörgen. Vi bor inte här utan på en mindre gård i närheten. Vi byggde nytt stall för 150 kor år 2003. Innan dess hade vi mjölkkor på tre olika ställen. Det tog mycket tid att åka runt. Vårt första ställe köpte vi -76. Innan dess jobbade jag på fågelslakteriet i Gärsnäs och Clary jobbade på lasarettet i Simrishamn. Då vi började med lantbruket hade vi en ko och mjölkade för hand. Nu mjölkar vi i grop och det är Clary som mjölkar för det mesta. Hon har alla kor i huvudet och känner dem väl. Jag har hand om fodret och kalvarna. Jörgen har hand om kornas hälsa och seminerar och gör det mesta som ska göras ute. Jörgen har fyra söner tillsammans med sin fru Marie. De heter Eddie, Oskar, Viktor och Linus. De är alla intresserade av lantbruket, men vad som är bäst varierar mellan dem!