Fakta om gården
Antal kor: 500 st
Producerad mjölk/år: 5 000 000 kg mjölk
Antal traktorer: 4 st
Övriga djur: Katter och en julgris
Favoritmejeriprodukt: Ost

Kjell Sandahl, Vasen Nye

Bröderna Kjell och Per Sandahl är tredje generationen på gården där de bor med sina familjer. Det finns tio anställda på gården. Kor är riktiga personligheter, och en som utmärker sig speciellt är ko 2586, hon är så snäll.

Bröderna brinner för att hålla landsbygden levande, och är engagerade i många olika sammanhang, bland annat är de med i brandvärnet och missionsförsamlingen mm.

På gården har man alltid legat i framkant när det gäller miljö- och djurfrågor. Bland annat går de 500 korna fritt i stallet sedan 20 år tillbaka, vilket bidrar till en lugn och harmonisk miljö. Vidare är gården självförsörjande på det grovfoder som varje ko behöver ca 20 kg av varje dag. Förutom att detta gräs och ensilage är fantastiskt nyttig komat, så bidrar odlingen till att landskapet hålls öppet. Förutom grovfodret får korna även betmassa (från sockerbeta som innehåller mer energi än gräs), vete och raps. På andra konventionella gårdar är det vanligt att man använder soja istället för raps.

På bilden syns bröderna Kjell och Per Sandahl.