Fakta om gården
Antal kor: 180 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund, katt, grisar, höns, ankor och katter
Favoritmejeriprodukt: Filmöjlk, Allerum Grevé och kaffegrädde

Anders Urbo, Sjögården

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 2007

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att påverka sin egen framtid. Är stolt över produkten som vi producerar. Att vara delaktig i att hålla våra landskap öppna.
Att följa den tekniska utvecklingen som det innebär att driva ett modernt företag.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Lång utevistelse för alla kor alla dagar året om. Kalvhyddor och foderblandare.