Fakta om gården
Antal kor: 45 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Allerums Prästost

Ingrid Lindahl och Thomas Magnusson, Torsåsby Östregård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1996

Vad är det bästa med att vara bonde?
Det bästa med att vara bonde är att det är ett varierande arbete med en frihet att styra sin arbetsdag. Mjölkproduktionen med alla dess faktorer som behövs känns mycket meningsfullt.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Datoriserad fodervagn