Fakta om gården
Antal kor: 80 st
Producerad mjölk/år: 750 000 kg mjölk
Antal traktorer: 4 st
Övriga djur: Hund, katt
Favoritmejeriprodukt: Mjölk och fil

Ingvar Karlsson, Ramskog

Ingvar Karlsson driver gården Ramskog tillsammans med sina söner David och Johan, som blir tredje generationen. Hunden Elsa hjälper gärna till med att vakta gården och se efter korna. Närmast är en byggnation av lösdrift för ungdjur och kalvar planerad. Ingvar och sönerna jobbar också en hel del i skogen, därför finns en del skogsmaskiner samt grävmaskin på gården. En del odling så som vall och spannmål för eget bruk förekommer också.