Fakta om gården
Antal kor: 32 st
Producerad mjölk/år: 340 000 kg mjölk
Antal traktorer: 3 st
Övriga djur: Katter och Höns
Favoritmejeriprodukt: Filmjölk, Allerum Präst

Mikael Andersson, Bergagården

Mikael Andersson tog över lantbruket efter sina föräldrar 1991. Idag driver han den i sjunde generationen tillsammans med sin fru, Christina. De har en del maskinsamverkan med kollegor och sköter även skogsbruk i den egna skogen. På gården odlar de vall och lite spannmål för eget bruk.