Fakta om gården
Antal kor: 35 st
Producerad mjölk/år: 250 000 kg mjölk
Antal traktorer: 2 st
Övriga djur: Katt och hund
Favoritmejeriprodukt: Ost

Magnus Andersson, Gässhult Södergård

Magnus Andersson är den fjärde generationen på Gässhult Södergård. Han odlar framförallt vall och lite stråsäd. Dessutom föder han upp tjurar och bedriver lite skogsverksamhet. Ett fritidsintresse är jakt