Fakta om gården
Antal kor: 80 st
Producerad mjölk/år: 700 000 kg mjölk
Antal traktorer: 2 st
Övriga djur: Getter, ankor, höns, katter, hund
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Marcus Brauer, Dädesjö prästgård

Marcus är tredje generationen på Dädesjö prästgård. Här bor han tillsammans med sin sambo och deras två barn.
På gården finns en heltidsanställd och en halvtidsanställd. Det odlas vall och grönfoder till korna.
Marcus fritidsintresse är skytte.