Fakta om gården
Antal kor: 65 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar, hästar och får
Favoritmejeriprodukt: Filmjölk

Thomas Gun och Erik Dahlberg, Källgården

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1972

Vad är det bästa med att vara bonde?
Varierande arbetsuppgifter, frihet under ”tvång”. Varierande arbetsuppgifter

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Ny kreatursvagn, lösdrift till kalvarna och ny stallinredning