Fakta om gården
Antal kor: 70 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar
Favoritmejeriprodukt: Smör och grädde

Kerstin Höckert med familj, Falholmsbygget

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1982

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att man kan styra sin egen arbetsdag och att ens arbete följer årstiderna

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Vårt nya robotstall