Fakta om gården
Antal kor: 105 st
Producerad mjölk/år: 1 300 000 kg mjölk
Antal traktorer: 2 st
Övriga djur: Inga.
Favoritmejeriprodukt: Mellanmjölk

Stefans lantbruk

Gården är starkt präglad av Anna och Stefan Carlsson, de nuvarande ägarnas farföräldrar. Det är alltså en släktgård och den har gått i nio generationer sedan enskiftet 1825. Gårdens storlek har ungefär fördubblats för var generation. Gården har också under en lång period varit en sjökaptensgård under kvinnostyre. Ägare till gården idag är Anna och Maurits Carlsson. Ladugårdsförman är Mats Karlsson. Odlingen på gården sker i ett grannsamarbete med Magnus Pettersson.