Fakta om gården
Antal kor: 200 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund, katter , höns och bin
Favoritmejeriprodukt: Filmjölk, creme fraiche och smör

Anders och Anne-Marie Lindén, Karindals Gård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1987

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba både ute och inne. Kul att arbeta med djur  och att man greppar många olika yrkesgrupper

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Robotstall