Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Tjurkalvar
Favoritmejeriprodukt: Mjölk, ProViva.

Sven Wennerberg, Wennerbergs Lantbruk HB

Här på gården bor Sven tillsammans med sin fru Ros-Marie och deras två barn, en flicka som är 14 och en pojke som är 11 år. Ros-Marie jobbar borta, men även hemma med lantbruk och kor.

Korna är av rasen SLB och SRB.

På gården odlas vall, spannmål och sockerbetor.

Sven har jakt som intresse.