Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hästar och katter
Favoritmejeriprodukt: Mellanmjölk och Herrgårdsost

Anna Holmer och Bert Ola Persson, Kullagården

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1994

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med djur och natur samt att det är ett väldigt varierande arbete.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Lång utevistelse för djuren.