Fakta om gården
Antal kor: 132 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Fil, Allerum Prästost och Svecia ost

Anders, Nils-Erik och Ann-Charlotte Ohlsson, Kärrdala HB

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1981

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att jobba med djur och att följa utvecklingen från kalv till mjölkko. Att följa årstiderna

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt robotstall