Fakta om gården
Antal kor: 175 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund
Favoritmejeriprodukt: Allerums Prästost

Sven och Ingela Hansson, Björka Gård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1981

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att producera bra livsmedel som mjölk och kött. Att skapa och driva företaget framåt.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt stall med robotmjölkning