Fakta om gården
Antal kor: 150 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: A-fil och Mjölk

Thomas och Mari-Louise Persson, Ekbacka Gård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1984

Vad är det bästa med att vara bonde?
Frihet att styra sin arbetsdag och ta hand om korna. Att se en kalv växa upp och bli en mjölkko.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Lösdriftstall med robot