Fakta om gården
Antal kor: 150 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar och katter
Favoritmejeriprodukt: A-fil

Per-Erik Månsson, Kälkarps Jordbruk AB

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1985

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att jobba med djur o natur. Att producera ett bra och näringsrikt foder

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt stall med robot