Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar , katter och får
Favoritmejeriprodukt:

Johna och Sara Thörn, Olastorp

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 2013

Vad är det bästa med att vara bonde?
Friheten man får med skiftande arbete