Fakta om gården
Antal kor: 37 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Filmjölk

Håkan Henriksson, Funnarps gård

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1995

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att vara en del av den gröna näringen

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Ny mjölkanläggning och båsmadrasser