Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter och hund
Favoritmejeriprodukt: Skånegott och Allerum Ost

Bo-Arne och Susanne Johnsson, Storegård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1985

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att arbeta med djur och natur, friheten att själv styra sin arbetsdag som består av många skiftande sysslor

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Ny kreatursvagn