Fakta om gården
Antal kor: 145 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Lars Jönsson och dotter Sara Jönsson, Valsegården

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1986

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med djur. Väldigt skiftande arbetsuppgifter

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Mjölktaxin