Fakta om gården
Antal kor: 60 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund och katter
Favoritmejeriprodukt: Ost

Inge Bodelsson, Gunnarsdals Gård

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1986

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med det som man är intresserad av, dvs djur och natur. Att styra sin egen arbetsdag.

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Lösdriftsstall